Verkoopvoorwaarden

De verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de diensten van Bixter.work, tenzij hiervan schriftelijk wordt afgeweken.

Inleiding:

Bedankt voor uw vertrouwen dat Bixter.work de bemiddeling van uw stagiaires mag doen. We streven er altijd naar om waarde te creëren voor u en uw bedrijf.

Wanneer Bixter.work een opdracht voor een werving krijgt, gebruiken we veel middelen voor het vinden van de juiste stagiaire voor u. Bixter.work maakt een aantal kosten in verband met het vinden van stagiaires. Er zijn salarissen, betalingen aan partners, marketing, kantoren in andere landen en administratieve kosten. Als Bixter.work deze kosten niet draagt, kunnen we geen stagiaires voor u vinden. Deze kosten moeten worden gedekt door de door u betaalde wervingsvergoeding/fee.

De stagiaire heeft vaak vooraf een aantal kosten gemaakt, zoals vliegtickets, visa, evt. corona-testen.

Bixter.work kan daarom de wervingsvergoeding/fee niet terugbetalen of uw rekening crediteren, omdat u de stagiaire die wij voor u hebben geworven (nog) niet nodig heeft. Dit kan ook niet gebeuren als de overheid reisbeperkingen wijzigt, een vlucht wordt geannuleerd en de stagiaire vertraging oploopt of er zich andere onvoorziene wijzigingen voordoen in de plannen.

U betaalt Bixter.work alleen om een stagiaire te werven, inclusief de aanvraag bij de IND. Voor deze service rekenen wij onze wervingsvergoeding/fee.

Bixter.work biedt ook hulp bij het maken van papierwerk, contracten en reisplannen. Deze diensten – die niets met werving te maken hebben – zijn slechts extra service, en u kunt uw geld dus niet geheel of gedeeltelijk terugeisen, omdat bijvoorbeeld reistijden niet op elkaar passen en uw stagiaire wat verder weg moet worden opgehaald.

Bixter.work biedt echter – in de overgrote meerderheid van de gevallen – aan om gratis een andere stagiaire te werven, als het om de een of andere reden toch niet de juiste match was. Dit betekent dat u en uw nieuwe stagiaire de eerste 30 dagen samen moeten uitzoeken of u de samenwerking in de toekomst wilt voortzetten.

Dit uitgangspunt voor onze samenwerking met u houdt de volgende regels in, die van toepassing zijn op onze dienstverlening:

Stap voor stap – het communicatieproces:

• Werving wordt telefonisch besproken en mondeling of per e-mail bevestigd door Bixter.work. Orders kunnen ook geplaatst worden via [email protected] of [email protected], waarna u via hetzelfde e-mailadres een orderbevestiging ontvangt. Wij gaan direct aan de slag met het vinden van de juiste stagiaire. Onze stagiaires worden geworven via partners over de hele wereld en via online marketing. Onze vakbekwame medewerkers hebben goede ervaring met het zoeken naar de juiste stagiaires op sociale media of via ons netwerk.

• Bixter.work stelt u voor aan één of meerdere geschikte stagiaires.

• Bixter.work stuurt het CV aan u van de stagiaire(s). Het CV, dat eigendom is van de stagiaire/ Bixter.work, is vertrouwelijk en mag niet aan derden worden verstrekt.

• Als u eenmaal ja hebt gezegd tegen een stagiaire, gaat Bixter.work direct aan de slag met het maken van contracten (één voor de stagiaire en één voor u), het maken van reisplannen, het opstellen van documenten, evt. corona-test, biometrie/vingerafdrukken, evenals elke aanvraag bij de IND.

• Bixter.work heeft een gratis klantenservice voor uw nieuwe stagiaire waardoor wij veel vragen kunnen beantwoorden.

• Bixter.work informeert u als werkgever over de aankomst van de stagiaire per vliegtuig of ander vervoermiddel. We streven er altijd naar om uw nieuwe stagiaire zo dicht mogelijk bij u te laten komen, bijv. naar het dichtstbijzijnde treinstation/busstation, waar u de stagiaire vervolgens kunt ophalen.

• De wervingsvergoeding die door Bixter.work in rekening wordt gebracht, wordt door Bixter.work verdiend bij het starten van de werving en wordt tegelijk met de afspraak gefactureerd.

• De wervingsvergoeding van Bixter.work dient uiterlijk 8 dagen na factuurdatum te worden betaald. Bij niet-tijdige betaling wordt er rente in rekening gebracht.

• Bixter.work biedt op haar beurt de garantie dat wij ons werk pas voor u afsluiten als u tevreden bent met uw werving. De garantie houdt in dat we gedurende de eerste 30 dagen vanaf de start van de stagiaire gratis één – en slechts één – nieuwe stagiaire werven als blijkt dat het toch niet de juiste match was. U en uw nieuwe stagiaire moeten daarom de eerste 30 dagen uitzoeken of u in de toekomst wilt samenwerken. Na het verstrijken van de 30e dag vervalt onze garantie.

• De garantie van Bixter.work geldt echter niet volledig voor stagiaires uit derdewereldlanden. Stagiaires uit derdewereldlanden vallen bij binnenkomst in Nederland onder de visumregels, en daarom zullen bij het werven van deze stagiaires kosten in rekening worden gebracht van de IND.

• Bixter.works garantie vereist dat u als werkgever binnen de garantieperiode goede huisvesting/ verblijfsvoorwaarden ter beschikking stelt aan de stagiaire. Dit betekent dat als de stagiaire het dienstverband beëindigt als gevolg van slechte huisvesting/woonomstandigheden, u als werkgever niet zeker weet of u gebruik kunt maken van de garantie.

• Bixter.works garantie vereist dat u als werkgever binnen de garantietermijn aangeeft dat u gebruik wenst te maken van de garantie en wilt dat Bixter.work één nieuwe stagiaire aanneemt.

• De wervings- en andere diensten van Bixter.work in verband met de klantrelatie met u gaan gepaard met een groot aantal kosten, daarom geeft Bixter.work – naast de genoemde garantie – geen enkel recht op teruggave.

• Bixter.work draagt geen verantwoordelijkheid voor de loon- en arbeidsvoorwaarden die u met de stagiaire afspreekt.

• Naast bovenstaande garantie is Bixter.work niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen bij werving, afgifte van verblijfs- of werkvergunningen en indiensttreding.

• Bixter.work draagt – naast de bovenstaande garantie – geen aansprakelijkheid voor eventuele tekortkomingen bij de aangeworven stagiaire, waaronder, maar niet beperkt tot, zijn of haar mogelijke ziekte, arbeidsongeschiktheid of het vermogen om de aan hem opgedragen werktaken te begrijpen en uit te voeren.

• Bixter.work draagt – naast bovenstaande garantie – geen aansprakelijkheid voor overmacht of overmacht achtige omstandigheden. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, natuurrampen, overstromingen, branden, aardbevingen, explosies, ongevallen, epidemieën, pandemieën en/of uitbraken van ziekten, stakingen, lockdowns, andere arbeidsconflicten, verboden, oorlog, terrorisme, onvoldoende aanbod of service van onderaannemers, gebrek aan transportmogelijkheden, vertraagde of gebrekkige levering door expediteur, exportwetgeving of beperkingen op energieverbruik.

• Naast bovenstaande garantie draagt Bixter.work geen verantwoordelijkheid voor stagiaires die zijn begonnen met werken voordat de aangevraagde woon- en verblijfsvergunning verleend is. Er moet een verblijfsvergunning van IND zijn voordat een stagiaire aan het werk gaat. Dit geldt ook bij het wisselen van stageplek. Er wordt sterk benadrukt dat stagiaires die onder deze regels vallen, NIET mogen werken totdat toestemming is verleend door IND. Doen ze dat wel, dan riskeren de stagiaire en de werkgever een boete.

• De garantie of aansprakelijkheid van Bixter.work kan nooit hoger zijn dan de wervingsvergoeding/fee van Bixter.work.

• De Nederlandse wetgeving is van toepassing op de klantrelatie tussen Bixter.work en u, en eventuele geschillen moeten worden beslecht door een rechtbank.

 

Versie 1.09 van 4 mei 2022.