Galleri og meninger

På denne siden kan du se bilder fra arbeidet vårt, samt høre mer om erfaringene til bøndene vi jobber med, i forbindelse med ansettelse av utenlandsk arbeidskraft.

Her er det også mulig å se nærmere på de ansattes hverdager, samt deres erfaringer med å komme til et annet land og jobbe.

Bilder fra Bixter.work