FAQ

Vi är helt medvetna om att många frågor kan uppstå när man överväger att anställa utländsk arbetskraft. Därför har vi här samlat de vanliga frågorna i samband med beslutsprocessen. Vi är här för att göra processen så enkel som möjligt för dig, så tveka inte att kontakta oss om du inte hittade svaret på din fråga.

CEO - NATALIYA JØRGENSEN

Vanliga frågor

Hittade du inte svaret på din fråga?

Så slutligen kontakta oss, vi är redo att svara på alla dina frågor

+46 731 257 544

I sitt hemland går studenterna antingen på universitetet och under sin tredje termin eller högre, eller så har de tagit en jordbruksutbildning under de senaste två åren. Praktikplatsen är en del av deras utbildning, så de är mycket motiverade att lära sig och prestera bra. Alla praktikanter talar minst bra engelska och det finns också några som talar tyska.

De går på praktiska kurser där de måste mjölka en ko, ta hand om grisarnas behov, övervaka till exempel växter … etc.

Praktikanterna måste betalas under sin praktikperiod. De måste ha minst 13.500 SEK per månad. Dessutom måste den vanliga arbetsgivaravgift betalas.

Praktikanterna måste ha bostäder tillgängliga. De betalar hyra om det är ett krav.

Det är viktigt att komma ihåg att en praktikant som kommer att få betalt från icke-europeiska länder får arbeta minst 40 timmar / vecka. Det betyder att de betraktas som en arbetare som går till din anläggning för att få kunskap.

Bixter.work kommer att övervaka hela ankomsten. Vi kommer att berätta var och hur den anställde kommer fram, vi hjälper dem att hitta rätt flygbiljett för att säkerställa säkerheten i tid ankomst. Arbetsgivaren måste helt enkelt ange vilken flygplats som ska användas.

Bixter.work ser till att alla landets Corona-restriktioner följs med avseende på bland annat testning

1) Skriv under alla nödvändiga papper som kommer att skickas till dig av Bixter

2) Bekräfta startdatumet för den valda praktikant

3) Hjälp praktikanten efter ankomst med registrering och öppning av ett bankkonto i Sverige.

Först kommer de att få ett e-postmeddelande om godkännandet

I det här e-postmeddelandet kommer de också att informeras var de ska afhent sina VISA i sitt hemland.

Hälso- och reseförsäkring måste täckas under hela vistelsen

Försäkringen måste endast vara aktiv från ankomstdagen!

Inget behov av att betala för försäkring före ankomst till Sverige. –

Uppehållstillstånd hämtas i kommunen i Sverige Efter ankomst och registrering

Det kommer att pågå i cirka 90 dagar för att få uppehållstillståndet

Det är mycket viktigt att praktikanten har en sjukförsäkring som gäller från ankomsttidpunkten. Kandidaten behöver det för att kunna ansöka om uppehållstillstånd. Det vill säga, efter att praktikanten har anförts till kommunen för registrering av uppehållstillstånd, måste denna person ha en juridisk försäkring under hela sin vistelse.

Praktikanten betalar 50 euro per. månad för försäkring som arbetsgivaren har beställt. Betalningen dras av från lönen.

Så snart praktikanten har registrerats i den lokala kommunen och fått uppehållstillstånd och har skapat ett bankkonto för kan de betalas enligt det svenska lönesystemet.

Arbetsgivaren måste meddela det svenska skattekontoret att den nya arbetstagaren utanför Sverige började arbeta. Länken som ska fyllas i finns på skattemyndighetens webbplats