Försäljningsvillkor

Försäljningsvillkoren gäller för tjänsterna på Bixter.work, såvida de inte har upphävts genom ett skriftligt avtal.

Innan vi börjar:

Tack för att du litar på att Bixter.work kan erbjuda dig en praktikant/arbetstagare. Vi strävar alltid efter att skapa värde för dig och ditt företag. 

När Bixter.work får en rekryteringsorder använder vi flera resurser för att hitta rätt praktikant/arbetstagare åt dig. Bixter.work ådrar sig flera kostnader i samband med letandet av praktikanter/arbetstagare. Kostnaderna omfattar bland annat löner, betalningar till partners, marknadsföring och kontor i andra länder. Vi kan inte hitta praktikanter/arbetstagare åt dig om Bixter.work inte kan täcka dessa kostnader.

Även om Bixter.work redan har en praktikant/arbetstagare som är redo att börja när du kontaktar oss, innebär det inte att det har varit kostnadsfritt för Bixter.work att skaffa kontakten till praktikanten/arbetstagaren. Denna kostnad måste täckas av den rekryteringsavgift som du betalar. 

När du ber Bixter.work att rekrytera en praktikant/arbetstagare, förbereder vi dessutom kontrakt, färdplaner o.s.v. omedelbart. Detta görs för att säkerställa att den nya praktikanten/arbetstagaren inte längre söker jobb på egen hand. 

Praktikanten/arbetstagaren har vanligtvis behövt betala en hel del i förväg, t.ex. flygbiljetter, coronatest och visumavgifter. 

Bixter.work kan därför inte återbetala rekryteringsavgiften eller kreditera din faktura om det visar sig att du inte har behov av praktikanten/arbetstagaren som vi har rekryterat åt dig. Detta gäller även om regeringen ändrar reserestriktioner, om ett plan ställs in och praktikanten/arbetstagaren blir försenad eller om andra oförutsedda ändringar sker i planerna. 

Du betalar bara Bixter.work för att rekrytera en praktikant/arbetstagare. Detta är den tjänst som vi tar ut vår rekryteringsavgift för.

Bixter.work erbjuder också hjälp med pappersarbete, kontrakt, ruttplaner, förberedelser för att praktikanten/arbetstagaren ska kunna arbeta och bo i värdlandet. Dessutom tar vi hand om ansökningar och registreringar vid landets rekryterings- och integrationsinstitutioner, till dess att praktikanten/arbetstagaren anländer till landet. 

Dessa tjänster – som inte har något med rekrytering att göra – är bara extra tjänster. Du kan därför inte kräva att få tillbaka dina pengar helt eller delvis på grund av t.ex. fel eller brister i ett avtal eller felaktiga tåg- och busstider och din praktikant/arbetstagare måste hämtas på ett längre avstånd.

Bixter.work erbjuder dock – i de flesta fall – kostnadsfri rekrytering av en annan praktikant/arbetstagare, om det av en eller annan anledning inte var rätt matchning från början. Detta innebär att du och din nya praktikant/arbetstagare, under de första 30 dagarna, måste komma fram till om ni vill fortsätta samarbetet i framtiden.

Denna utgångspunkt för vårt samarbete med dig innebär följande regler som gäller för våra processer:

 

Den stegvisa processen:

 • Rekryteringen beställs per telefon och bekräftas muntligt eller via e-post till Bixter.work. Beställningar kan också göras via e-post på [email protected] eller [email protected] I så fall skickas en skriftlig bekräftelse via samma e-postadress. Vi börjar genast leta efter rätt kandidat för jobbet om vi inte redan har en kandidat. Våra kandidater rekryteras genom partners runt om i världen och genom marknadsföring på nätet. Våra kunniga medarbetare har stor erfarenhet av att hitta rätt kandidater via sociala medier eller via sina nätverk. 
 • Bixter.work presenterar dig för en eller flera kandidater. 
 • Bixter.work skickar praktikantens/arbetstagarens CV till dig. CV:t är praktikantens/arbetstagarens/Bixter.work:s egendom och är därmed konfidentiellt och får inte lämnas ut till tredje part. 
 • När du har kommit överens om en praktikant/arbetstagaren, börjar Bixter.work genast arbeta med att upprätta avtalen (ett för praktikanten/arbetstagaren och ett för dig), planera rese- och ruttplaner, förbereda dokument, ordna coronatest och eventuella biometriska uppgifter/fingeravtryck, boka tid för registrering av praktikanten/EU-arbetstagaren, samt ordna med ansökningar till den lokala invandrings- och rekryteringsinstitutionen. Dessutom introducerar vi praktikanten/arbetstagaren för vardagen och arbetslivet i värdlandet och området där de kommer att bo. 
 • Bixter.work erbjuder gratis kundsupport för din nya praktikant/arbetstagare, vilket innebär att vi kan hantera många frågor, till exempel om skatter, avdrag, uppehållstillstånd, praktiska frågor o.s.v. 
 • Bixter.work informerar dig som arbetsgivare om din praktikants/arbetstagares inresa med flyg eller andra transportmedel. Vi strävar alltid efter att få din nya praktikant/arbetstagare att ta sig så nära dig som möjligt, t.ex. till närmaste tågstation/bussstation där du kan hämta praktikanten/arbetstagaren.
 • Tjänsterna på Bixter.work omfattas inte av ångerrätt enligt lagen om tjänster och handel mellan näringsidkare. Vi påbörjar vårt arbete omedelbart efter beställningen. 
 • Den rekryteringsavgift som Bixter.work tar ut tjänar Bixter.work in när rekryteringstjänsten beställs och faktureras i samband med beställningen. 
 • Rekryteringsavgiften ska betalas senast 30 dagar efter fakturadatumet. Vid försenad betalning debiteras ränta med 2 % per månad och sammansatt ränta tills betalning sker. 
 • Bixter.work garanterar i sin tur att vi inte kommer att slutföra vårt arbete åt dig förrän du är nöjd med din rekrytering. Garantin innebär att vi, under de första 30 dagarna från det att praktikanten/arbetstagaren börjar arbetet, erbjuder gratis rekrytering av en – och endast en – ny praktikant/arbetstagare, om det visar sig att det inte var rätt matchning från början. Du och din nya praktikant/arbetstagare måste därför under de första 30 dagarna ta reda på om ni vill ha ett framtida samarbete. Garantin upphör att gälla när den 30:e dagen löper ut. 
 • Bixter.work-garantin gäller dock inte fullt ut för praktikanter och anställningsavtal med arbetstagare från utvecklingsländer. Praktikanter och arbetstagare från utvecklingsländer omfattas av viseringsregler vid inresa till Danmark. Därför kommer de lokala invandrings- och rekryteringsinstitutionerna att ta ut avgifter vid varje nyrekrytering av denna typ av arbetstagare. 
 • Bixter.work-garantin kräver att du som arbetsgivare inom garantiperioden ställer lämpliga boendeförhållanden till förfogande för praktikanten/arbetstagaren. Huruvida boendeförhållandena är lämpliga avgörs uteslutande av Bixter.work. Detta innebär att om praktikanten/arbetstagaren säger upp anställningsvillkoren på grund av dålig inkvartering, är du som arbetsgivare inte garanterad att få utnyttja garantin.
 • Bixter.work-garantin kräver att du som arbetsgivare inom garantiperioden informerar oss om huruvida du vill utnyttja garantin och vill att Bixter.work ska rekrytera en ny praktikant/arbetstagare.
 • Rekryteringen och andra tjänster som Bixter.work tillhandahåller i samband med kundrelationen med dig är förknippade med många kostnader och därför ger inte Bixter.work – utöver den nämnda garantin – någon form av returrätt.
 • Bixter.work ansvarar inte för den lön och de arbetsvillkor som du avtalar med praktikanten/arbetstagaren. Du måste anmäla praktikantens/arbetstagarens socialförsäkringsnummer till Bixter.work för att kunna utfärda ett skattekort, och du kommer att bli informerad om att praktikanten/arbetstagaren inte får börja arbeta hos dig innan praktikantens/arbetstagarens arbetstillstånd har utfärdats. 
 • Bixter.work har inget ansvar – utöver den nämnda garantin – för eventuella förseningar i samband med rekrytering, utfärdande av uppehållstillstånd, utfärdande av skattekort, tillträde, närvaro och inledande av anställningsvillkor. 
 • Bixter.work har inget ansvar – utöver den nämnda garantin – för eventuella brister hos den rekryterade praktikanten/arbetstagaren, inklusive men inte begränsat till hans eller hennes eventuella sjukdomar, arbetsoförmåga eller förmåga att förstå och utföra de uppgifter som praktikanten/arbetstagaren åläggs. 
 • Bixter.work har inget ansvar – utöver den nämnda garantin – för force majeure eller force majeure-liknande förhållanden. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, naturkatastrofer, frostförhållanden, översvämningar, bränder, jordbävningar, explosioner, olyckor, epidemier, pandemier och/eller sjukdomsutbrott, strejker, lockout eller andra arbetskonflikter, förbud, krig, terrorism, otillräckliga leveranser eller tjänster från underleverantörer, bristande transportalternativ, försenad eller felaktig leverans på grund av speditören, exportlagstiftning eller restriktioner för energiförbrukning.  
 • Bixter.work har inget ansvar – utöver den nämnda garantin – för praktikanter eller arbetstagare som börjar arbeta innan uppehållstillståndet är giltigt. Det måste finnas ett officiellt uppehållstillstånd från den lokala invandrings- och rekryteringsinstitutionen innan en praktikant eller arbetstagare kan börja arbeta, precis som en ny ansökan måste göras om en praktikant eller arbetstagare gör över från praktik till en fast anställning. Detta gäller även vid byte av praktikplats eller arbetsplats. Det betonas starkt att praktikanter/arbetstagare omfattas av dessa regler och att de INTE får börja arbeta innan de lokala rekryterings- och invandringsmyndigheterna har gett sitt tillstånd. Om de börjar arbeta innan tillståndet har beviljats får praktikanten/arbetstagaren och arbetsgivaren böter. I detta sammanhang hänvisar vi till de lokala institutionerna.
 • En garanti eller ersättning som betalas av Bixter.work får aldrig överstiga den rekryteringsförmån som Bixter.work fakturerat. 
 • Dansk lag gäller för kundförhållandet mellan Bixter.work och dig, och eventuella tvister måste avgöras av domstolen i Århus. 

Version 1.09 av den4 maj 2022.