FAQ

Vi er fuldt bevidste om at der kan opstå mange spørgsmål når man overvejer at ansætte udenlandsk arbejdskraft. Derfor har vi her samlet de oftestillede spørgsmål i forbindelse med beslutningsprocessen. Vi er her for at gøre processen så nem som muligt for dig, så tøv ikke med at kontakte os, hvis du ikke fandt svar på dit spørgsmål.

CEO - NATALIYA JØRGENSEN

Ofte stillede spørgsmål

Fandt du ikke svar på dit spørgsmål?

Så kontakt os endelig, vi sidder klar til at besvare alle dine spørgsmål på

+45 7174 7504

Det er helt normalt at opleve konflikter som ansat og arbejdsgiver, og det er et vilkår, som man må tage med sig. Konflikter opstår ofte, når mennesker med forskellige holdninger og personligheder mødes og skal samarbejde.

Konflikter, der typisk opstår på en arbejdsplads:

 • Øget arbejdspres og nedskæringer: Dette er den typiske årsag til, at der opstår kurre på tråden mellem ledelse og medarbejdere.
 • Ressourcer i form at tid, penge, plads, materialer og mandskab.
 • Mobning, chikane og andre personlige konflikter, hvor to mennesker ikke kommer godt ud af det med hinanden
 • Moral, etik og værdier handler om kultur, baggrund og holdninger, og der kan opstå uenighed om, hvad der er rigtigt og forkert. De er ofte følsomme emner, som folk tager personligt. I disse sammenhænge kan der opstå kultursammenstød mellem arbejdspladsens forskellige faggrupper.

 

Løsningsforslag:

 • Vær lydhør og indgå i en dialog
 • Respekter hinanden og jeres forskelligheder
 • Kommuniker åbent
 • Lyt, når andre deler deres forventninger og behov

 

Konflikter har dårlig indflydelse

 • Hvis I samarbejder om at lytte til hinanden og finde en fælles løsning, kan forskellige holdninger og perspektiver udvikle sig i en positiv retning
 • Er dette ikke muligt, vil det ofte resultere i en konflikt, som påvirker jer negativt
 • Personlige sammenstød starter ofte med et lille frø, der vokser sig større og større, for til sidst at overvælde alle involverede parter. Det er en stressende og ubehagelig oplevelse, der også kan påvirke privatlivet.

 

Forebyggelse af konflikter

 • Forventningsafstem, sæt klare regler og lav en handlingsplan
 • Forsøg at få noget konstruktivt ud af de modsætninger, som altid vil mødes på en arbejdsplads
 • Løs konflikterne, så I undgår følelsen af nederlag, magtesløshed og usikkerhed
 • Forbered jer på, hvordan I gerne vil håndtere konflikter i fremtiden, så I hver især ved, hvordan I bør reagere. Det kan f.eks. være, at I taler om:


– Hvad skal jeg gøre, hvis jeg hører nogen tale dårligt om en kollega?
– Hvordan skal jeg agere, hvis en kollega ikke overholder aftaler eller er ude på et sidespor?

– Hvad skal vi gøre med sladder og rygter?
– Hvordan håndterer vi klager?
– Hvordan løser vi en konflikt mellem forskellige grupper?

 

Den gode tone

Konstruktiv kritik og reflektion er brugbart, og det kan f.eks. være i forbindelse med personalemøder, at disse tages op. Husk at hold den gode tone, så I får det bedste ud af jeres møder.

Det er krævende at lave administrativt arbejde, fordi det stiller store krav til viden om SKAT, ferie, sygedagpengeregler osv. Det er opgaver, som i en hektisk hverdag kan være overvældende, og det kan være en god ide at anvende en servicevirksomhed med speciale i løn til det. Det giver tilfredse medarbejdere, når der er styr på lønnen, og det giver dig frihed til at kunne bruge din tid, som du ønsker. De vil blandt andet kunne hjælpe med:

 • Lønberegning
 • Kontakt til eksperter
 • Sørge for at trække løn, SKAT, ATP, feriepenge og pension osv.
 • Indberette løn til e-Indkomstregistret

Det koster 29. kr om måneden af forsikre din udenlandske praktikant, og han eller hun kan tilmeldes på www.pension.dk. Det er et krav, at praktikanten er forsikret. Løbende, supplerende førtidspension, engangsudbetaling ved visse kritiske sygdomme, udbetaling ved dødsfald og sundhedsordning er inkluderet i forsikringen.

Gennemgå kontrakten med medarbejderen på første arbejdsdag. For at undgå misforståelser anbefaler vi, at I forventningsafstemmer med hinanden.

Hvis din nye medarbejder ikke har været i Danmark før, så er det en god idé at hjælpe dem igang med den danske kultur. Det kan være alt fra viden om hverdagslivet, kulturen på arbejdspladsen eller sociale forhold.

Hold ugentlige møder i opstartsfasen. Det er en god måde at lære din medarbejder at kende på, finde ud af om papirarbejdet er gået i orden og om han eller hun trives med at arbejde for dig her i Danmark.